Lima Yang Tiada Enamnya

Lima Yang Tiada Enamnya

Apa yang satu tiada duanya,dua tiada tiganya,tiga tiada empatnya,empat tiada limanya,lima tiada enamnya,enam tiada tujuhnya ,tujuh tiada delapannya,delapan tiada sembilannya,sembilan tiada sepuluhnya,sepuluh tiada sebelasnya,sebelas tiada dua belasnya ,dua belas tiada tiga belasnya. Soal agama islam

Daftar Isi

1. Apa yang satu tiada duanya,dua tiada tiganya,tiga tiada empatnya,empat tiada limanya,lima tiada enamnya,enam tiada tujuhnya ,tujuh tiada delapannya,delapan tiada sembilannya,sembilan tiada sepuluhnya,sepuluh tiada sebelasnya,sebelas tiada dua belasnya ,dua belas tiada tiga belasnya. Soal agama islam


jawabannya Allah SWT
semoga membantu

2. tolong jawab ya 1. apa yang dimaksud kuburan berjalan2. bernafas tapi tidak bernyawa 3. lima tiada enamnya ​


1.ikan yang membawa nabi Yunus

2.waktu subuh

3.shalat lima waktu

pengertian :

1. Tidak tau

2. ialah sholat subuh

3. sholat lima waktu

Penjelasan:

1. Tidak tau

2. Dalam Al Qur'an tidak ada benda tidak bernyawa dinyatakan " bernafas " ( hidup ), kecuali waktu subuh. dalam islam,waktu subuh mempunyai keutamaan menunaikan sholat subuh yang mendatangkan pahala yang sangat besar dan mempunyai keberkahan yang luar biasa dibandingkan dengan waktu - waktu yang lain

3. Fardu ain sholat lima waktu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tertentu, sebanyak lima kali sehari.sholat lima waktu merupakan sholat satu dari rukun islam yang kedua. Allah menurunkan perintah sholat lima waktu ketika peristiwa Isra mikraj.

semoga jawaban ini membantu anda.

maaf jika jawabannya salah


3. 2.lima tiada enamnya3.apa yg dimaksud kuburan berjalan4.Bernafas tetapi tidak bernyawa​


Jawaban:

empat

Penjelasan:

tiada tiga dan dua nya


4. Apa yang satu tiada duanya,dua tiada tiganya,tiga tiada empatnya,empat tiada limanya,lima tiada enamnya,enam tiada tujuhnya ,tujuh tiada delapannya,delapan tiada sembilannya,sembilan tiada sepuluhnya,sepuluh tiada sebelasnya,sebelas tiada dua belasnya ,dua belas tiada tiga belasnya. Soal agama islam


jawabannya ada di gambar

5. 1. Tiada duanya? 2. Tiada tiganya? 3. Tiada empatnya? 4. Tiada limanya? 5. Tiada enamnya? 7. Tiada tujuhnya? 8. Tiada delapannya? 9. Tiada sepuluhnya? 10. Tiada sebelasnya? 11. Tiada dua belasnya? 12. Tiada tiga belasnya? 13. Tiada empat belasnya? 14. Sebutkan kuburan yang membawa rumahnya!Bantuin ya kak:)​


1. Allah SWT

2.malam dan siang

3. kekhilafan yang dilakukan nabi musa lakukan ketika Khidir merusak yang ditumpanginya,membunuh anak kecil dan menegakkan dinding yang hampir roboh

4.kitab kitab yang diturunkan Allah yaitu taurat Injil dan Zabur dan Alquran

5.shalat lima waktu

6.jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk

7.langit yang berlapis 7

8.malaikat pemukul arsy

9.mukjizat yang diberikan kepada nabi musa

10.kebaikan

11.saudara nabi Yusuf

12.batu yang dipukul oleh nabi Musa dan memancar 12 mata air

13.jumlah saudara nabi Yusuf ditambah ayah dan ibunya

14.????

penjelasan:

ini bukanya pertanyaan yang ada di YouTube itu ya yang 1 gereja masuk Islam

nomer 14 saya gak tau

maaf kalau bukan ini yang dimaksud

terimakasih


6. "tolong dijawab para pakar pakar"apa yg satu tiada duanya, yg dua tiada tiganya ,yg tiga tiada empatnya ,yg empat tiada limanya,yg lima tiada enamnya yg enam tiada tujuhnya, yg tujuh tiada kapannya, yg lapan tiada sembilannya, yg sepuluh tiada sebelahnya ​


Jawaban:

no

yg satu tiada dua nya=Allah

yg dua tiada tiganya= siang dan malam

Tiga yang tiada empatnya = adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.Empat yang tiada limanya= adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.Lima yang tiada enamnya= ialah shalat lima waktu. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka'." (Al-Haqah: 17).sepuluh tiada sebelasnya = kebaikan

Penjelasan:

semoga membantu ya

maaf kalau salah


7. 1.satu yang tiada duanya?! 2.lima yang tiada enamnya 3.sesuatu yang diciptakan oleh allah namun,allah tidak menyukai suaranya 4.apa yang di maksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?


Jawaban:

1. Allah

2. Sholat wajib/Fardu

3. Suara Keledai

4. Ikan Nun yang membawa Nabi Yunus AS.


8. Apa yg satu tiada duanya? Apa yg dua tiada tiganya? Apa yg tiga tiada empatnya? Apa yg lima tiada enamnya? Apa yg enam tidak ada tujuhnya?


Jawaban:

satu tiada duanya yaitu Allah

dua tiada tiganya yaitu Langit


9. Apa yg satu tiada duanya? Apa yg dua tiada tiganya? Apa yg tiga tiada empatnya? Apa yg lima tiada enamnya? Apa yg enam tidak ada tujuhny


1. Satu yang tiada duanya adalah Allah Subhanahu Wata'ala

2. Dua yang tidak ada tiganya adalah siang dan malam

3. Tiga tiada empatnya adalah kekhilafan Nabi Musa ketika Nabi Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan membantu membenarkan rumah

4. Lima yang tiada enamnya adalah shalat lima waktu

5. Enam yang tiada tujuhnya adalah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk


10. sebutkan satu yang tiada duanya......? dua tiada tiganya........? tiga tiada empatnya.....? empat yang tiada limanya.....?


- satu yang tiada duanya itu Allah SWT
-dua yang tiada tiganya itu siang dan malam
-tiga yang tiada empatnya itu kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh
-empat yang tiada limanya yaitu kitab suci (injil, taurat, zabur, dan Al-qur'an)

11. 1.. sebutkan satu yang tiada duanya, 2.. dua yang tiada tiganya, 3.. tiga yang tiada empatnya, 4.. empat yang tiada limanya, 5.. lima yang tiada enamnya, 6.. enam yang tiada tujuhnya, 7.. tujuh yang tiada delapannya, 8.. delapan yang tiada sembilannya, 9.. sembilan yang tiada sepuluhnya, 10.. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, 11.. sebelas yang tiada dua belasnya, 12.. dua belas yang tiada tiga belasnya, 13.. tiga belas yang tiada empat belasnya. 14.. sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! 15.. apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? 16.. siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?


Jawaban:

1. Satu yang tiada duanya adalah Allah SWT.

2. Dua yang tiada tiganya adalah malam dan siang. Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’ : 12).

3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir merusak kapal yang ditumpanginya, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

4. Empat yang tiada limanya adalah Kitab – Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur’an.

5. Lima yang tiada enamnya adalah shalat lima waktu.

6. Enam yang tiada tujuhnya adalah jumlah hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.

7. Tujuh yang tiada delapannya adalah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk : 3).

8. Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul ‘Arsy Ar Rahman. Allah SWT berfirman, “Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka.” (Al-Haqqah : 17).

9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.

10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am : 160).

11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.

12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah : 60).

13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.” (At-Takwir : 18).

15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus.

16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, ”Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ”Tak ada cercaaan terhadap kalian.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surat Yusuf, Juz 13)

Penjelasan:

( SEMOGA MEMBANTU)


12. sebutkan: 1. satu yang tiada duanya? 2. dua yang tiada tiganya? 3. tiga yang tiada empatnya? 4. empat yang tiada limanya? 5. lima yang tiada enamnya?


1. Satu yg tidak ada duanya ialah Allah SWT.

2. Dua yg tidak ada tiganya ialah Malam Dan Siang.

3. Tiga yg tidak ada empatnya ialah Kekhilafan Yg Di Lakukan Nabi Musa Ketika Khidir Menenggelamkan Perahu,Membunuh Seorang Anak Kecil,Dan Ketika Menegakkan Kembali Dinding Yg Hampir Roboh.

4. Empat yg tidak ada limanya ialah Empat Kitab Samawi : Taurat,Injil,Zabur,dan Al Qur'an.

5. Lima yg tidak ada enamnya ialah Shalat Lima Waktu.

13. 1.Apa yang satu tiada duanya?2.Apa yang dua tiada tiganya?3.Apa yang tiga tiada empatnya?4.Apa yang empat tiada limanya?5.Apa yang lima tiada enamnya?Tolong Bantu Jawab Soal Kelas 3 SMA ​


Jawaban:

1.allah swt

2.malam dan siang

3. kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan,

4.Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

5.shalat lima waktu

jgn lupa follow dan jadikan jawaban terbaik

Jawaban:

1.Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.karna tiada tuhan selain allah2.Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang.Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tan-da (kebesaran kami).” (Al-Isra': 12).3.Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.4.Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.5.Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.subuhdzuhurasarmaghrib danisy'a

Penjelasan:

•semoga membantu•

14. Satu yang tiada duanya lima yang tiada enamnya yang dimaksud kuburan berjalan membawa isinya


Jawaban:

setelah kita tiada orang hanya mengingat kenangan selama kita hidup


15. satu yg tiada dua nya,dua yg tiada tiga nya,tiga yg tiada empat nya,empat yg tiada lima nya,lima yg tiada enam nya.silahkan di jawab no contek..​


Jawaban

walaupun saya non-muslim


16. 1.satu yang tiada duanya? 2.lima yang tiada enamnya? 3.sesuatu yang diciptakan oleh allah,allah tidak menyukai suarany? 4.apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?


Jawaban:

1.Allah

2. Sholat Wajib/Fardu

3.Suara Keledai

4. Ikan Nun yang membawa Nabi Yunus AS.

Jawaban:

1.allah Swt

2.sholat fardu

3.keledai

4.ikan Nun yang membawa nabi yunus

semoga membantu


17. Satu yang tiada duanya? Lima yang tiada enamnya? Sesuatu yang diciptakan Allah tapi Allah tidak menyukai suaranya? Yang dimaksud kuburan berjalan membawa isinya? Makhluk yang diciptakan tanpa kedua orang tua? Bernafas tapi tidak bernyawa?​


allah

sholat

keledai

ikan

nabi Adam AS

waktu subuh

Penjelasan:

maaf kalo salah


Kategori b_arab