Lirik Lagu Tanoh Lado

Lirik Lagu Tanoh Lado

tuliskan lirik lagu tAnoh lado ​

1. tuliskan lirik lagu tAnoh lado ​


Jawaban:

Jak ranau tigoh di teladas

Jak palas munggah mit bengkunat

Gunung rimba tiyuh pematang

Pulau-pulau di laok lepas

Bumiku tanoh lampung kulawi

Panjak wah-wah di nusantara

Tani rukun sangon jak jebi

Tanoh lampungku tanoh lada

merega buay rik bahasa

Nayah sina tanda ram kaya

Adat ghik budaya sughatni ka ga nga

Jadi warisan jama-jama

Tabikpun jama sai tuha raja

penyimbang sebatin senerga

salah rik cempala

Tiyan sai ngura-ngura

Tilik kawai sikam kiluya

Jawaban:

Jak ranau tigoh di teladas

Jak palas munggah mit bengkunat

Gunung rimba tiyuh pematang

Pulau-pulau di laok lepas

Bumiku tanoh lampung kulawi

Panjak wah-wah di nusantara

Tani rukun sangon jak jebi

Tanoh lampungku tanoh lada

reff:

merega buay rik bahasa

Nayah sina tanda ram kaya

Adat ghik budaya sughatni ka ga nga

Jadi warisan jama-jama

Tabikpun jama sai tuha raja

penyimbang sebatin senerga

salah rik cempala

Tiyan sai ngura-ngura

Tilik kawai sikam kiluya

back to **, reff


2. not angka lagu tanoh lado


Tanoh Lada
1      2 /  3 .   3 3       2    1   2 / 3 . .     4    5 / 6 .   6       6     5         4    3 / 4 . .
Jak ra- nau tigoh mid te la das       jak pa las munggak mid bengkunat

1 2 / 3 . 2 7 7 2 1 / 6 . . 6 7 / 1 . 1 7 7 2 1 / 6 . .
Gunung rim ba ti yuh pema tang pulau – pulau di lawok le pas

1 2 / 3 . 3 3 2 1 2 / 3 . . 4 5 / 6 . 6 6 5 4 3 / 4 . .
ra Bumi ku tanoh lampungku lawi panjak wawah di nu san ta

1 2 / 3 . 2 7 7 2 1 / 6 . . 6 7 / 1 . 1 7 7 2 1 / 6 . .
Tani tukun sangon jak debbi tanoh lampung ku t lanoh la da

6 7 / 1 . 1 7 6 5 7 / 6 3 3 . 5 6 / 7 . 6 5 2 5 4 / 3 . .
Mere ga buay rik ba ha sa nayah si na tanda ram ka ya

3 /2 . 2 2 3 4 . 2 / 1 . 1 1 2 3 6 7 / 1 . 1 1 6 2 1 / 7 . .
A dat rik bu da ya su rat ni ka ga nga jadi waris ram jama ja ma

6 7 / 1 . 1 7 6 5 7 / 6 3 3 . 5 6 / 7 . 6 5 2 5 4 / 3 . .
Tabik pun jama sai tuha raja punyimbang sebatin semer ga

3 / 2 . 2 2 3 4 . 2 / 1 . 1 1 2 3 6 7 / 1 . 1 7 7 2 1 / 6 .
Sa lah rik cempala tiyan sai ngura ngura tilih tawai sikam ki lu ya


3. syair lagu tanoh lado​


Jawaban:

SEMOGA BERMANFAAT ☺️☺️


4. arti lirik lagu lampung tanoh lado


kota lampung adalah tanah yang subur

5. lirik lagu tanah lado


Lirik lagu tanah lado yaitu

           Tanah Lado

Jak Ranau Tigoh Di Teladas

Jak Palas Munggah Mit Bengkunat

Gunung Rimba Tiuh Pumatang

Pulau-Pulau Di Laok Lepas

Reff

Bumiku Tanoh Lampung Kulawi

Panjak Wah-Wah Di Nusantara

Tani Tukun Sangun Jak Jebi

Tanoh Lampung Tanoh Lado

Meregai Buai Rik Bahasa

Nayah Sina Tanda Ram Kaya

Adat Rik Budaya

Suratni Kaganga

Jadi Warisan Jama-Jama

Tabikpun Jama Sai Tuha Raja

Penyimbang Sebatin Semerga

Salah Rik Cempala Tian Sai Ngura-Ngura

Kilu Tawai Sikam Kiluyang

Bumiku Tanoh Lampung Kulawi

Panjak Wah-Wah Di Nusantara

Tani Tukun Sangun Jak Jebi

Tanoh Lampung Tanoh Lad

Pembahasan

Lagu tanah lado adalah jenis lagu daerah yang berasal dari daerah lampung yang diciptakan oleh Fath Syahbudin dan dipopulerkan oleh Andy Ahmad.

Lagu ini sering dinyanyikan pada acara-acara tertentu seperti dalam acara-acara pernikahan, pemerintahan dan lain-lain.

Lagu ini bercerita tentang bagaimana kejayaan lampung pada masa dulu atau lampau dan menceritakan tentang betapa kayanya budaya dan bahasa yang ada di daerah lampung. Lagu ini juga berkisah tentang lada hitam sebagai produk yang paling terkenal di Lampung sehingga dijadikan lambang atau simbol sang bumi ruwa jurai.

Lagu ini sangat terkenal di provinsi lampung hingga saat ini.

Lagu daerah memang seharusnya diabadikan dan dilestarikan agar tidak luntur dan supaya anak cucu kita nanti masih dapat mendengar dan menyanyikannya pada acara-acara penting. Lagu daerah juga menjadi ciri khas dari daerah tersebut agar daerah itu mudah dikenal oleh orang lain. Setiap daerah memiliki lagu-lagu daerahnya masing-masing dimana lagu tersebut dapat dinyanyikan pada acara-acara tertentu saja maupun acara bebas. Dengan adanya lagu daerah maka kita dapat mengetahui lagu tersebut berasal dari daerah mana. Lestarikanlah lagu daerahmu agar terkenal di sepanjang masa.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pengertian lirik lagu https://brainly.co.id/tugas/30067137Materi tentang lagu-lagu dari daerah lampung https://brainly.co.id/tugas/15703925Materi tentang pengertian dan ciri-ciri lagu daerah https://brainly.co.id/tugas/21750529

Detail jawaban  

Kelas: 8

Mapel: Seni Budaya

Bab: Bab 11 - Menyanyikan Lagu Daerah

Kode: 8.19.11

#AyoBelajar


6. lagu Tanoh Lado menggunakan dialek apa​


lagu Tanoh Lado menggunakan dialek apa

jawaban : DIALEK A


7. artikan lagu tanoh lado ke bahasa indonesia​


Jawaban:

Semoga bermanfaat. Lirik Lagu Tanoh Lado merupakan lagu yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Lampung, itu disebabkan karena liriknya menggambarkan kekayaan alam yang berlimpah sejak zaman dahulu. ... Itu dikarenakan pada saat itu lada merupakan salah satu produk andalan Provinsi Lampung.

semoga membantu


8. karakteristik lagu tanoh lado


Lagu Tanoh Lado merupakan lagu daerah asli dari tanah Lampung yang diciptakan oleh Fath Syahbudin dan dipopulerkan oleh Andy Ahmad. Lagu ini selalu dinyanyikan di acara-acara baik itu pernikahan, pemerintahan dan acara lainnya. Lagu ini sendiri bercerita tentang kejayaan Lampung pada masa lampau serta betapa kayanya budaya dan bahasa yang ada di Provinsi yang terletak di ujung Selatan dari Pulau Sumatera ini. Lagu ini juga berkisah tentang Lada Hitam sebagai produk andalan dari tanah Lampung, hingga diabadikan pada Lambang Sang Bumi Ruwa Jurai.


Maaf jika salah

9. Makna dari lagu tanoh lado, dari lampung


Lirik tanoh lado ini menceritakan betapa tanah lampung ini kaya akan hasil alam yang sangat berlimpah. JADI bangga dan bersyukurlah kita yang tinggal di daerah lampung. Lampung yang kaya akan budaya dan kaya akan hasil alamnya.

10. TUGAS BAHASA LAMPUNG1. tuliskan lirik lagu lampung "tanoh lado" lalu artikan ke bahasa indonesia​


Jawaban:

Lirik Lagu Tanoh Lado

Jak Ranau Tigoh diteladas

Jak Pas Munggak Mit Bengkunat

Gunung Rimba Tiuh Pumatang

Pulau-pualu di Lawok Lepas

Bumiku Tanoh Lampung Kulawi

Panjak Wah-wah di Nusantagha

Tani Tukun Sangun Jak Jebi

Tanoh Lampung Tanoh Lado

Meregai Buai Ghik Bahasa

Nayah Sina Tanda Gham Kaya

Adat Ghik Budaya

Sukatni Kaganga

Jadi Waghisan Jama-jama

Tabik Pun Jama Sai Tuha Raja

Punyimbang Sebatin Semerga

Dalam Ghik Cempala Tiyan Sai Ngukha-ngukha

Tilik Tawai Sikam Kuliya

Bumiku Tanoh Lampung Kulawi

Panjak Wah-wah di Nusantagha

Tani Tukun Sangun Jak Jebi

Tanoh Lampung Tanoh Lado

Penjelasan:

Arti Lirik Lagu Tanoh Lado

Dari Ranau Sampai di Teladas

Dari Palas Naik ke Bengkunat

Gunung Rimba Kampung Pematang

Pulau-pulau di Laut Lepas

Daerahku Tanah Lampung Kami

Nampak Terang di Nusantara

Petani Tekun dari Jaman Dulu

Tanah Lampung Tanah Lada

Terdapat Banyak Adat dan Bahasa

Banyak itu Tandanya Kita Kaya

Adat dan Budaya


11. apa arti dari lagu daerah tanoh lado


tanoh lado berarti tanah yang kaya akan sumber daya alam, subur tanah yang kaya akan sda( sumber daya alam ) dan tanah itu sangat subur

12. Berasal dari manakah lagu daerah Tanoh Lado​


JAWABAN :

lampung

SEMOGA MEMBANTU!

#belajar dengan brainly

#jadikan jawaban terbaik

Lampung

Penjelasan:

TANOH Lado, merupakan satu dari sekian banyak lagu daerah asli Lampung yang selalu dinyanyikan di acara-acara baik pernikahan, pemerintahan dan acara lainnya.


13. pencipta lagu tanoh lado adalah


Fath Syahbudin [SEMOGA MEMBANTU]

14. SIAPA YANG MENYANYIKAN LAGU TANOH LADO


Fath Syamsudin kalo gue ingetfath syamsudin ...klo gk slh..

15. arti dari lirik lagu tanoh lado


Lirik dari lagu tanoh lado adalah:
Tanoh Lado.
Ciptaan Fath Syahbudin.
Jak ranau tigoh di teladas.
Jak Palas Munggah Mit Bengkunat.
Gunung Rimba Tiuh Pematang.
Pulau-pulau di Laok Lepas.
Reff:
Bumiku Tanoh Lampung Kulawi.
  Panjak Wah-Wah di Nusantara.
Tani Tukun Sangun Jak Jebi.
Tanoh Lampung anoh Lado.
Meregai Sina Tanda Ram Kaya.
Adat Rik Budaya.
Suratni Kaganga.
Jadi Warisan Jama-Jama.
Tabikpun Jama Sai Tuha Raja.
Penyimbang Sebatin Semerga.
Salah Rik Cempala Tian Sai Ngura-Ngura.
Kilu Tawai Sikam Kiluyang.
Bumiku Tanoh Lampung Kulawi.
Panjak Wah-Wah Di Nusantara.
Tani Tukun Sangun Jak Jebi.
Tanoh Lampung Tanoh Lado.

Lagu Tanah Lado berasal dari Lampung. Lagu ini menceritakan betapa Lampung kaya akan hasil alam  dan budayanya. Sehingga masyarakat di Lampung harus bangga karena menjadi masyarakat Lampung.

16. Arti bahasa indonesia dari lagu tanoh lado


bahasa indonesia nya tanoh lado adalah tanah lada

17. arti dari lagu daerah tanoh lado


cintailah negerimu dengan seksamaLirik tanoh lado ini menceritakan betapa tanah lampung ini kaya akan hasil alam yang sangat berlimpah. JADI bangga dan bersyukurlah kita yang tinggal di daerah lampung. Lampung yang kaya akan budaya dan kaya akan hasil alamnya.Kategori b_daerah